Tanösvények Észak-Magyarországon

Felfedezhetjük az Ipolytarnóci Ősmaradványokat, vagy tehetünk egy-egy túrát a Bükkben, a Mátrában, megcsodálhatjuk a Szalajka-völgy legendás vízesését, és bejárhatjuk az Aggteleki-karszt vidékét hazánk legmagasabb hegyei között.

Ipolytarnóc:
"Borókás-árok geológiai tanösvény
Biológiai ösvények
Kőzetparki ösvény

Tanösvények a Mátrában:
Parádfürdő – Ilona-völgyi geológiai tanösvény

Tanösvények a Bükkben:
Felsőtárkány
Vár-hegyi Tanösvény
Vöröskő-völgyi tanösvény

Szilvásvárad
Szalajka-völgyi Tanösvény
Olasz-kapui tanösvény
Tamás-kúti tanösvény
Millenniumi tanösvény

Tanösvények az Aggteleki-karszt területén:
Baradla tanösvény, Aggtelek - Jósvafő
Tohonya-Kuriszlán tanösvény, Jósvafő
Szádvár tanösvény, Szögliget
Fürkész-tanösvény, Jósvafő
Borz tanösvény, Szin-Szelcepuszta
Zöld Határ Élményösvény
Bódva-völgyi tanösvény, Perkupa
Határjárás tanösvény, Gömörszőlős
Tornakápolnai tanösvény
Natura Trail Gömör-Tornai karszt, Szögliget-Körtvélyes


Ipolytarnóc
A terület túraúthálózata a belépőjeggyel és szakvezető irányításával bejárható „Borókás-árok" geológiai tanösvényhez illeszkedő kőzetparki, biológiai, kőszikla és miocén-erdő ösvényekből épül fel. Ez utóbbiak a nyitva tartási időn belül szabadon, túravezető nélkül látogathatók. A Lombkorona sétány is bejárható, habár némi korlátozással, kérjük, vigyázzák értékeinket. A tájékozódást magyar - angol nyelvű információk segítik.

Az ipolytarnóci tanösvényekről bővebben

További információk itt.
 
"Borókás-árok" geológiai tanösvény
Egy ősi tenger, a Paratethys fenekétől - egy folyóparti, szubtrópusi esőerdő övezetén keresztül - a vulkánok tetejéig ívelő időutazás révén csöppen a látogató a történelem előtti múltba. A példásan akadálymentesített, 800 m hosszú körút utcai cipőben, esős időben is bonyodalom nélkül bejárható. A tanösvény kiállításai magyar-angol nyelvűek. Legfontosabb ősmaradványai a cápafogak, kövesedett fák, levéllenyomatok és az ősállati lábnyomok. A lábnyomos homokkövet két csarnok és egy védőpince rész mutatja be, a legújabb, folyamatban levő feltárások belső terét ideiglenes, faszerkezetű épület védi.

További információk itt.

Biológiai ösvények
A Geológiai ösvény bejárata mellől induló és a Fogadóépületig vezető biológiai sétányok kellemes kikapcsolódás ígéretével ismertetik a terület élővilágát. A 2 ill. 4 km hosszúságú erdei ösvényeket pihenőhelyek , kilátó és a helyi kőbányászkodás tájba simuló emlékhelyei színesítik.(Bejárásuk esős időben kevésbé ajánlott.)

További információk itt.

Kőzetparki ösvény
A fogadóépülettől a geológiai tanösvény bejáratáig egy 700 m-es útszakasz, a kőzetparki ösvény vezet el. Minden egyes lépése 15 ezer évvel visz közelebb a geológiai tanösvény bejáratánál levő rétegek korához. Az idő kerekét visszapörgető séta átéléséhez 2 millió évenkénti tanúkövek feliratai és az idősorba illeszkedő környékbeli kőzetminták nyújtanak segítséget.
 

További információk itt.

Tanösvények a Mátrában:
Parádfürdő – Ilona-völgyi geológiai tanösvény

 Az Ilona-patak mentén kialakított tanösvény a Keleti-Mátra földtani értékeit és a hajdani ércbányászat emlékeit mutatja be egy 6,5 km hosszú túraútvonalra felfűzve. Az Ilona-völgy határvonal az eocén és a miocén vulkáni képződmények (a rétegvulkáni andezithez kapcsolódó színesérc-tartalmú telérek és a miocén andezittelérek), valamint az oligocén tengeri üledékes kőzetek között. Állomások jelzik az Orczy báró által 1780-ban nyittatott Etelka-tárót, a Timsós-fejtést, a Szent István csevicekutat, az Ördöggátakat (a miocén korban szárazföldi homokkő és riolittufa közé benyomult andezittelért) és a 8-10 méter magas piroxén-andezitből álló sziklafalon lezuhogó Ilona-völgyi vízesést.

További információk itt.

Tanösvények a Bükkben:
Felsőtárkány
Vár-hegyi Tanösvény
A tanösvény A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Nyugati Kapu Oktató- és Látogatóközpontjától a Vár-hegy gerincére visz fel. A Kő-köz elejétől oda-vissza 10 km a tanösvény hossza, melynek bejárása 4-5 órát vesz igénybe. Az útvonal különböző földtani formációkkal (dolomitbánya, radiolarit-sziklák), a gyertyános tölgyes, szubmontán bükkös, a mészkerülő tölgyes és a hársas törmeléklejtő-erdő élővilágával, valamint egy késő-bronzkori erődített teleppel, a Kyjatice-kultúra földvárával ismertet meg.

További információk itt.

Vöröskő-völgyi tanösvény
A Felsőtárkányból a Stimecz házig vezető 5 km hosszú erdei kisvasút végállomásánál alakították ki ezt a sajátos tanösvényt, amelyen 21 színesen illusztrált tábla szemlélteti a hegyvidék növény- és állatvilágát. Egy-egy tábla általában négy növény és álltafajt mutat be, ezért a bemutatóösvényt tulajdonképpen egy természetben kiépített növény- és állatkalauznak - határozónak - tekinthetjük. A fafajok, gombák, cserjék, madarak, vadászható nagyvadak stb. ábrázolásain túl egy tábla a Bükk mára túlhaladott földtani ismereteit vázolja föl.

További információk itt.

Szilvásvárad
Szalajka-völgyi Tanösvény
A szilvásváradi Szalajka-völgy - Lillafüred mellett - a Bükk idegenforgalmi szempontból leglátogatottabb része. A Szalajka-patak mentén vezető sétaút (turistaút) állomásai a Bükk természeti és kulturális értékeire hívja fel a figyelmet. A táblák a Bükki Nemzeti Park alapításáról és rendeltetéséről, a karsztvíz-források által táplált vízfolyásokról, a völgy élővilágáról, a Szikla-forrásról, a Fátyol-vízesés mésztufa-gátjainak képződéséről, a befoglalt Szalajka-forrás vízhozamáról és az Istállós-kői-barlang régészeti leleteiről adnak tájékoztatást. Továbbá megismerkedhetünk a Szilvásváradi Állami Erdei Vasút történetével, megtekinthetjük az Erdészeti Múzeumot (a hajdani bányagrófsági, majd erdőmérnöki iroda épületében) és az 1974-ben megnyitott Szabadtéri Erdei Múzeumot a Horotna-völgy torkolatánál.

További információk itt.

Olasz-kapui tanösvény
Az Olasz-kapui Tanösvény (Olasz kapu – Fekete-sár-rét – Tar-kő – Őserdő – Káposztáskert-lápa – Olasz-kapu) geológiai, felszínalaktani, botanikai, zoológiai és kultúrtörténeti ismereteket egyaránt nyújt. Megismerkedhetünk az antropogén eredetű hegyi rétek (Fekete-sár-rét, Zsidó-rét) gazdag karsztforma-kincsével (karrmezők, karsztvápák, töbörcsoportok), a fennsíkperemi bércek karros felszíneivel, gazdag élővilágot rejtő sziklagyepjeivel (Tar-kő), az Őserdő 24 hektár területű montán bükkösével (amelyet 1942-ben nyilvánították védetté), a Nagy-fennsík nyugati felének leghosszabb töbörsoros völgyével (Káposztáskert-lápa) és az ország legmagasabban elhelyezkedő barlangjával: a hegység legidősebb forrásbarlang-nemzedékéhez tartozó Kőrös-barlanggal.

További információk itt

Tamás-kúti tanösvény
 A Kis-Som-forrástól induló, az Imó-kőt és a Zsindelybánya-lápát érintő tanösvény bemutatja a terület ipartörténeti emlékeit, időszakos karsztforrásait és más természeti látnivalóit.

 
Millenniumi tanösvény
 A Szilvásvárad szélén lévő BNP információs háztól a Kalapat-tetőn lévő kilátóhoz vezető tanösvény 20 ismertető tábláján igen sok információ olvasható. 10 tábla a Bükk természeti értékeit és a természetvédelmi tevékenységet mutatja be (ezeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság helyezte ki). Megismerkedhetünk a hegység földtanával (itt ki van állítva 13 különböző típusú kőzet a hegységből), a bükki karszttal, a hegység növényvilágával, rovarvilágával, ragadozó emlőseivel, madárvilágával, a nemzeti parkban folyó madárvédelemmel. 10 tábla magas szintű erdészeti ismereteket nyújt (ezeket az Egererdő Rt. helyezte ki) pl. a tartamos erdőgazdálkodásról, a beerdősülésről, a fahasználatról, a fafeldolgozásról (rönkköböző táblázattal, hengertérfogat-számítással), vadászatról, vadgazdálkodásról, az erdő és a talaj kapcsolatáról stb. Az útvonalon több fedett pihenőhely, a végállomáson szép kilátást nyújtó kilátó található.

További információk itt. 

Tanösvények az Aggteleki-karszt területén:
Baradla tanösvény, Aggtelek-Jósvafő

1983-ban létesült az Aggteleki Nemzeti Park legrégebbi és egyben leglátogatottabb tanösvénye. A Baradla-barlang aggteleki és jósvafői bejáratát összekötő, a fedett és a nyílt karszt határán kanyargó 7,5 km-es felszíni túraútvonalon a terület természeti- és kultúrtörténeti értékeivel ismerkedhetnek meg a látogatók. Az ösvény mentén 19 db tájékoztató tábla található. Időigénye kb. 3 óra.

További információk itt.

Tohonya-Kuriszlán tanösvény, Jósvafő
 A tanösvény az ANP tíz éves fennállása alkalmából, 1995-ben létesült. A közel 9 km-es, kb. 250 m szintemelkedésű körtúrát főként azon érdeklődőknek ajánljuk, akik a térség földtani értékeiről szeretnének részletesebb ismereteket szerezni. A tanösvény mentén látható hazánk egyetlen állami tulajdonú, több mint 80 lóból álló hucul ménese. Útvonalán 20 bemutatóhely található.
Időigénye: kb. 6 óra. Természetesen lehetőség van a tanösvény szakaszos bejárására is.

További információk itt. 

Szádvár tanösvény, Szögliget
 A 4,5 km-es tanösvény kiinduló, és egyben végpontja a Szalamandra Ház. Önálló jelzése nincs, meglévő turistaútvonalakon, ill. jelölés nélküli erdei utakon halad. Az elágazási pontokat nyilak jelzik. A sajátos karsztos felszínen egyaránt megtaláljuk a hegyvidéki, a mediterrán, illetve a kontinentális erdőssztyepre jellemző fajok képviselőit. Itt található a térség egyik legjelentősebb kultúrtörténeti értéke, a romjaiban is impozáns látványt nyújtó Szádvár.

További információk itt.

Fürkész-tanösvény, Jósvafő
Az állomáshelyeket jelölő táblák mindegyikén megjelenik a tanösvény logója, egy fürkészdarázs mesefigura, aki egy-egy, a természetben található tárgyakkal, jelenségekkel összefüggő szórakoztató feladat elvégzésére, vagy játékra szólítja a túrázókat.
A feladatok a jelenségek, növények, állatok alaposabb megfigyelését, a természeti környezet sokoldalú megtapasztalását, árnyaltabb természetszemlélet kialakítását szolgálják. Megoldásuk során természettudományos ismeretekre is szert tehetnek a látogatók. Az ösvény bejárása 1,5-2 órát vesz igénybe, főként óvodás és kisiskolás csoportoknak ajánljuk.

További információk itt

Borz tanösvény, Szin-Szelcepuszta
A 2001-ben kiépített tanösvény célja, hogy a természeti értékek mellett a területen folyó erdő- és vadgazdálkodással, jellegzetes erdőtípusokkal, az erdők gazdag élővilágával kapcsolatos ismeretek elsajátítására ösztönözze a látogatókat. A 2,8 km-es tanösvény 15 információs táblával ellátott megállóhelyet érint.  Szakvezetés az alábbi címen igényelhető!

További információk itt.

Zöld Határ Élményösvény
Az „Év Vidéke" program keretében létesült tanösvény a térség első, határon átnyúló túraútvonala. A Baradla-Domica Barlangrendszert az aggteleki és domicai bejáratát köti össze. Útvonalát és tematikáját az európai Natura Trail kritériumai és ajánlásai alapján jelölték ki. A terület természeti sajátosságainak, növény- és állatvilágának, az ember és a természet kölcsönhatásainak bemutatása mellett az állomáshelyek játékos „feladványai" természeti környezetünk közvetlen, élményszerű megtapasztalását teszik lehetővé.

További információk itt.

Bódva-völgyi tanösvény, Perkupa

Időszakos tanösvény, amely a Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi tábor ideje alatt (szept. 1-okt. 26.) látogatható. A perkupai vasútállomás melletti Bódva-híd utáni első földúttól induló tanösvény a táborba vezet.

A Bódva-völgy Észak-Magyarország egyik jelentős ökológiai folyosója, azaz olyan hosszan elnyúló terület, amely lehetővé teszi a fajok vándorlását. A tanösvény bemutatja a folyóparti élőhelyeket, valamint az emberi tevékenység tájra gyakorolt hatását, megismerhetjük a terület jellegzetes növény- és állatfajait. Minden évben tábla készül az adott év madarának kijelölt madárfajról, életmenetéről, érdekes szokásairól.

További információk itt.

Határjárás tanösvény, Gömörszőlős

Fő témája a hagyományos gazdálkodás és a biológiai sokféleség összekapcsoltságának bemutatása. A tanösvényt végigjárva megismerkedhetünk a máig meglévő extenzív gazdálkodási formák segítségével megőrződött tájképi sokféleséggel. A kaszálókon keresztül, felhagyott gyepeken, fás legelőn juthatunk el a hajdan jó bortermő szőlőhegyre, útközben felfedezve a terület természeti értékeit, a növényeket és állatfajokat. Láthatjuk a gazdálkodás felhagyása után tapasztalható természetes leromlási és megújulási folyamatokat is.

További információk itt.

Tornakápolnai tanösvény

A 3,5 km hosszú, „Barátságban a tájjal" Tornakápolnai Tanösvény Szinpetritől kiindulva a természeti formákat és a hagyományos tájhasználat egyes elemeit, majd a hegytetőn elhelyezkedő Tornakápolnára érve a település kulturális értékeit mutatja be. Rövidített túraként javasolt az 1.-5., ill. a 8-12. állomáshelyek külön túraként való bejárása.

További információk itt.

Natura Trail Gömör-Tornai karszt, Szögliget-Körtvélyes

Az államhatárral kettészelt, ám geológiai, ökológiai és kultúrtörténeti szempontból is egységes vidék Magyarországon Aggtelek-karsztként, míg Szlovákiában Szlovák-karszt néven ismert. A Szalamandra-háztól egy erdészeti utat követve jutunk a Szádvárhoz, ahol lenyűgöző kilátásban gyönyörködhetünk. (A Szádvárhoz vezető út piros vár jelzéssel van ellátva). A határig, majd pedig a Torna-hídig a kerékpárút jelzését követjük. A Derenkre vezető elágazást tábla jelzi, kövessük az országos kéktúra jelzését. Az egykori házak, illetve porták helyét kis táblácskák jelzik. Derenkről visszatérve továbbra is a kerékpárút jelzését követjük. A jelzés magyar területen zöld, Szlovákiában sárga. A Natura Trail útvonala a Szádvár kivételével, kerékpárral is bejárható.

További információk itt.